نمایش 1–120 از 328 نتیجه

آرماتور یاب بتن NOVOTEST Rebar Detector

امتیاز 0 از 5

آنالایزر فلزات ، کوانتومتر ، متال آنالایزر ، اسپکترومتر spectro

امتیاز 0 از 5

آنالایزر فلزات ، کوانتومتر ،المپیوس ، دلتا DELTA Classic Plus

امتیاز 0 از 5

ارماتوریاب TEM-620X

امتیاز 0 از 5

انالایزر فلزات EDX3600H

امتیاز 0 از 5

انالیزر فلزات HM-5000P

امتیاز 0 از 5

براقیت سنج gloss-meter-mesulab-me-a60

امتیاز 0 از 5

بروسکوپ آمریکایی اکستچ EXTECH HDV640

امتیاز 0 از 5

بروسکوپ فلکسی بل EXTECH HDV610

امتیاز 0 از 5

برینل ویکرز راکول آنالوگ NOVOTEST TB-BRV

امتیاز 0 از 5

تامین کننده سختی سنج فلزات پرتابل

امتیاز 0 از 5

ترموویژن پیشرفته NEC InfReC R500 Series

امتیاز 0 از 5

ترموویژن پیشرفته فلیر FLIR E5

امتیاز 0 از 5

ترموویژن حرارتی مدل DT-980

امتیاز 0 از 5

ترموویژن سان ترمو SUN TERMO 160BD

امتیاز 0 از 5

ترموویژن فلوک FLUKE TI125

امتیاز 0 از 5

ترموویژن فلوک FLUKE TI300

امتیاز 0 از 5

ترموویژن،دوریبن حرارتی FLUKE TI55 FT

امتیاز 0 از 5

تست سختی غیر مخرب فلز NOVOTEST T

امتیاز 0 از 5

تستر التراسونیک UST-260

امتیاز 0 از 5

تستر التراسونیک UTS-270

امتیاز 0 از 5

تستر چسبندگی  Pull-Off Test elcometer 106

امتیاز 0 از 5

تستر چسبندگی رنگ Elcometer 506 Pull

امتیاز 0 از 5

تستر چسبندگی رنگ NOVOTEST  AC-4624

امتیاز 0 از 5

تستر چسبندگی رنگ الکومتر elcometer 1540

امتیاز 0 از 5

تستر چسبندگی رنگ هیدرولیگی ELCOMETER 108

امتیاز 0 از 5

تستر رنگ الکومتر ELCOMETER 1542

امتیاز 0 از 5

تستر رنگ خودرو الکومتر ELCOMETR 311

امتیاز 0 از 5

تستر رنگ همه کاره ELCOMETER 121/4

امتیاز 0 از 5

تستر کیفیت فلز steel-structure-analyzer-novotest-krc-m2

امتیاز 0 از 5

تعمیر انواع دوربین بازرسی مدل Fluke TiS65

امتیاز 0 از 5
5,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

تعمیر انواع دوربین بازرسی مدل HDV650W

امتیاز 0 از 5
80,350,000 تومان
افزودن به سبد خرید

تعمیر انواع دوربین بازرسی مدل HDV650W-30G

امتیاز 0 از 5
96,650,000 تومان
افزودن به سبد خرید

تعمیر انواع دوربین حرارتی مدل E40bx

امتیاز 0 از 5

تعمیر انواع دوربین حرارتی مدل Fluke TiS75

امتیاز 0 از 5

تعمیر انواع ضخامت سنج EXTECH مدل CG104

امتیاز 0 از 5

تمیز کننده لوله های تخلیه الکتریکی adleer AD-D2078

امتیاز 0 از 5

جام وکاپ تست غلظت رنگ NOVOTEST VZ-P

امتیاز 0 از 5

خرید انواع دوربین بازرسی مدل HDV620

امتیاز 0 از 5
85,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خرید انواع سختی سنج های فلز پرتابل میتچ MITECH MH100

امتیاز 0 از 5

خرید ترموویژن حرارتی مدل ۵۰bx

امتیاز 0 از 5

خرید ترموویژن حرارتی مدل ۹۸۷۳B / 9875

امتیاز 0 از 5

خرید دوربین اندوسکوپی صنعتی FLX-QS

امتیاز 0 از 5

خرید دوربین بازرسی AD-D2119RE

امتیاز 0 از 5

خرید دوربین بازرسی EXTECH مدل BR250

امتیاز 0 از 5
12,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خرید دوربین بازرسی خط لولهFLX-108REKLC

امتیاز 0 از 5

خرید دوربین بازرسی لوله PQWT-K3

امتیاز 0 از 5

خرید دوربین ترموگرافی مدل DT-9868

امتیاز 0 از 5

خرید دوربین ترموویژن ، دوربین مادون قرمز FLIR I5

امتیاز 0 از 5

خرید دوربین ترمویژن UTi160

امتیاز 0 از 5

خرید دوربین حرارت سنج FLX-TI395

امتیاز 0 از 5

خرید دوربین ویدئو بروسکوپ FLX-Q-PAD-E

امتیاز 0 از 5

خرید دوربینFLX-105RTP

امتیاز 0 از 5

خرید سختی سنج

امتیاز 0 از 5

خرید ضخامت سنج التراسونیک EXTECH مدل TKG150

امتیاز 0 از 5
113,310,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خرید نشت یاب

امتیاز 0 از 5

خرید و فروش انواع دوربین حرارتی مدل Fluke TiX620

امتیاز 0 از 5

خرید و فروش دوربین بازرسی مدار بروسکوپ دلون

امتیاز 0 از 5

خرید و فروش دوربین بازرسی مدل HDV650W-10g

امتیاز 0 از 5
141,118,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خرید و فروش دوربین ترموویژن مدل Fluke TiX520

امتیاز 0 از 5

خرید و فروش دوربین حرارتی مدل Fluke TiX1000

امتیاز 0 از 5

خرید و فروش عیب یاب الکترو استاتیک میتچ MITECH CDX-III

امتیاز 0 از 5

خرید ویدئو بروسکوپ المپیوس olympus IPLEX FX

امتیاز 0 از 5

خریداری دوربین ترموویژن ، ترموگرافی NEC H2640

امتیاز 0 از 5

دانسیته رنگ NOVOTEST VZ

امتیاز 0 از 5

دستگاه ردیاب اب زیرزمینی ۱۰۰متر مدل PQWT-100S

امتیاز 0 از 5

دستگاه ردیاب مدل PQWT-S900

امتیاز 0 از 5

دستگاه رنگ سنج ME-NH310

امتیاز 0 از 5

دستگاه ضخامت سنج رنگ GM210

امتیاز 0 از 5

دستگاه نشت یاب اب PQWT-CL600

امتیاز 0 از 5

دستگاه نشت یاب اب مدل PQWT-S700

امتیاز 0 از 5

دستگاه نشت یاب التراسونیک مدل PQWT-CL800

امتیاز 0 از 5

دستگاه نشت یاب مدل PQWT-CL20

امتیاز 0 از 5

دستگاه نشت یاب مدل PQWT-CL400

امتیاز 0 از 5

دستگاه نشتی یاب PQWT-G50

امتیاز 0 از 5

دستگاه واتر دتکتور مدل PQWT-S400

امتیاز 0 از 5

دماسنج و ترموگراف سردخانه marmonix mt-34

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2007RC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2011RC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2012RE

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2019REKC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-M2104E

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2005RC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2008RC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2009RC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2010RE

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2020REKC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2026REKC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2027REKC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2029REKC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2030REKC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2031REKC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-P2032REKC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی adleer AD-V2006RC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی PQWT-K1

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی ادلر AD-W2066REC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی تمیز کننده رباتیک adleer AD-RC2094A

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی چاه نفت FLX-PT700REC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی خط لوله فاضلاب sebakmt vCam-5

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی در اناع مختلف مدل Fluke TiX500

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-RC2091B

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-R2039M

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-R2040M

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-R2041M

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-R2043S

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-R2044S

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-R2046M

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-R2046S

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-R2504S

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-RC2088B

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-RC2093A

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-R2042M

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-R2047M

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-RC2089A

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک adleer AD-RC2092B

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی رباتیک سیستم های تهویه مطبوع adleer AD-RC2090A

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی لوله adleer AD-P2033REKC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی لوله adleer AD-P2034REKC

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی لوله های فاضلاب AD-M2109E

امتیاز 0 از 5

دوربین بازرسی میله های فشار هوا adleer AD-D2123RE

امتیاز 0 از 5